Skip to main content

Agrarische sector als parel van de Nederlandse economie

De agrarische sector omvat een veelvoud aan dierlijke en plantaardige branches. De Nederlandse land- en tuinbouw kenmerkt zich door hoge productiviteit en kwaliteit. Hierdoor wordt Nederland door veel landen en organisaties gezien als agrarisch gidsland. Het merendeel van de productie wordt geëxporteerd. Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk zijn de belangrijkste exportbestemmingen. Met een export door agri, food & technologie van EUR 94 miljard in 2016 en met een handelsoverschot van meer dan de helft van ons nationale overschot draagt de sector in belangrijke mate bij aan onze economie. Toch is het gemiddelde inkomen van boeren en tuinders laag. Het rendement van arbeid en kapitaal in de primaire agrarische sector is laag. Dat is zorgelijk want een vitale sector innoveert en is belangrijk voor een krachtig Nederlands agrarisch cluster. We zien dat de verschillen tussen ondernemingen groot is en hebben als bank dan ook veel aandacht voor hetondernemerschapin de sector.

De komende tijd krijgt de agrarische sector aan de ene kant te maken met een veranderende consument: in Nederland en West-Europa ligt de focus steeds vaker op gezonde en duurzame voeding. Dit betekent minder vlees en betere kwaliteit groente en fruit. Aan de andere kant vraagt de rest van de wereld om meer, maar ook betaalbare voeding. Vooral Azië is een groeiende markt. Voor 2017 en 2018 is met name de politieke arena in Europa belangrijk: de Brexit en de verkiezingen in een aantal Europese landen kunnen het huidige positieve klimaat veranderen.

ABN AMRO verwacht voor dit jaar de hoogste economische groei in tien jaar.  De groei wordt breed gedragen: de werkloosheid neemt verder af, de lonen nemen toe en het consumenten-vertrouwen laat een stijgende lijn zien. Dit stimuleert de consumentenbestedingen. Maar ook de export neemt verder toe. En dat is goed nieuws voor de agrarische sector, die sterk exportgedreven is. Maar hoewel de verwachtingen positief zijn, zijn de risico’s niet verdwenen.

Klik op de button om naar onze website te gaan voor meer informatie.