Skip to main content

Wij werken met passie aan het dichterbij brengen van gezondheid!

 

De doelstelling en overtuiging van Boehringer Ingelheim wereldwijd vormen het centrale uitgangspunt van onze visie. Die kunnen we in een enkele uitdrukking samenvatten: “Value through Innovation”. Deze visie heeft ons geholpen om voort te bouwen op onze sterke punten en het maximale te halen uit ons onderscheidend vermogen. In een concurrerende en snel veranderende wereld veranderen de waarde van de producten, diensten en bedrijven voortdurend. Echte therapeutische waarde voor de klant van vandaag kan alleen worden gecreëerd door het voortdurend ontwikkelen van nieuwe oplossingen en blijvende verbetering.

  • Lead & Learn
  • Nemen we het initiatief?
  • Groeien we samen?
  • Zijn we ‘connected’?
  • Leveren we resultaten?

Deze 4 vragen komen in ons denken en doen steeds terug. Medewerkers kunnen deze vragen aan zichzelf stellen maar ook aan collega’s. De antwoorden geven richting aan ons werk en helpen ons de visie en waarden van onszelf en onze organisatie te bewaken.

Innovatieve geneesmiddelen en maatschappelijk verantwoord.

Innovatieve geneesmiddelen voor mensen en dieren, daarvoor zet het onderzoeksgerichte farmaceutische bedrijf Boehringer Ingelheim zich al meer dan 130 jaar in. Boehringer Ingelheim is een van de 20 grootste bedrijven in de farmaceutische industrie en is tot op de dag van vandaag een familiebedrijf. Elke dag creëren ongeveer 50.000 medewerkers waarde door middel van innovatie in de drie bedrijfsonderdelen: geneesmiddelen voor menselijk gebruik, diergezondheid en contractproductie van biogeneesmiddelen. Met meer dan drie miljard euro komen de uitgaven voor R&D overeen met 19,6 procent van de netto-omzet.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid is vanzelfsprekend voor Boehringer Ingelheim. Daarom is het bedrijf betrokken bij maatschappelijke projecten zoals het initiatief “Making More Health”. Tevens stimuleert Boehringer Ingelheim actief diversiteit onder zijn personeel en profiteert het van de verschillende ervaringen en vaardigheden van zijn medewerkers. Daarnaast ligt de focus op bescherming van het milieu en duurzaamheid bij alles wat het bedrijf doet.

Ga voor meer informatie naar onze website. https://www.boehringer-ingelheim.nl/