Passion for Farming

Boeren zijn trots op hun bedrijf. Ze verzorgen hun dieren met zoveel mogelijk liefde, maar ze zijn ook bezig met de toekomst. Boerenbedrijven zijn gericht op de lange termijn en op de volgende generatie. Willen kinderen de boerderij nog wel overnemen? Heeft de volgende generatie wel een zelfde Passion for Farming? Wij denken van wel en willen dat, samen met de boeren, graag laten zien!

Slagvaardig

Het huidige succes van Schippers is te verklaren door haar innovatieve en flexibele werkhouding en het voortdurend bezig zijn met het verbeteren en ontwikkelen van benodigdheden voor de dagelijkse praktijk. De organisatie is jong en dynamisch met een gemiddelde werknemersleeftijd van 35 jaar. Schippers onderging een hele evolutie, zowel in producten als in werk- en denkwijze. De ‘manager’ van nu is niet meer de ‘boer’ van toen. Schippers heeft zich volledig aan weten te passen aan de alsmaar toenemende kennisbehoefte van de veehouder. Door innovatie en flexibiliteit heeft Schippers altijd voorop gelopen in de sector, dit maakt het bedrijf slagvaardig. Interne, korte communicatielijnen en een platte organisatiestructuur maken deel uit van de kracht van Schippers. Er wordt momenteel veel in kennis geïnvesteerd. Dit door het werven en aannemen van hoogopgeleide mensen met een veehouderij opleiding/achtergrond. Mensen in het veld, de adviseurs, maar ook de binnendienst worden frequent bijgeschoold in diverse belangrijke onderwerpen met als hoofddoel de klant nog beter te bedienen.

Productkennis

Schippers heeft een breed en diep assortiment aan producten. De buitendienst staat de veehouder dagelijks te woord en wordt daarbij ondersteund door verschillende productspecialisten. Ook onderling vindt er veel informatie-uitwisseling plaats, zowel op nationaal als internationaal niveau. Daarnaast zorgen diverse samenwerkingsverbanden met instituten en universiteiten voor het behouden van de huidige kennisvoorsprong. Kwaliteitssystemen als GMP, ISO, QS en andere erkenningen zijn een waarborg voor de klant dat gelijk staat aan een goede en uniforme kwaliteit. Traceerbaarheid is daarbij cruciaal. Dit leidt allemaal ertoe dat Schippers meer dan alleen een handelsorganisatie is, ze gebruikt ook actief deze kennisvoorsprong om veehouders bij te staan en te adviseren bij (acute) problemen die zich op het boerenbedrijf voordoen.

Zonder antibiotica

Schippers richt haar pijlen op Europa en heeft als doel om binnen enkele jaren Europees marktleider te zijn. Het doel is om elke Europese veehouder de gelegenheid te bieden om direct zaken te doen met Schippers. Hierin blijft onze visie “Zonder Antibiotica” centraal staan. Kortom we hebben nog niet het laatste gehoord van de firma MS Schippers. En daarmee verheugen we ons erop om ook in de toekomst uw partner te kunnen zijn voor uw dagelijkse dierbenodigdheden!

Wilt u meer te weten komen over MS Schippers? www.schippers.nl